ایران نهال

آدرس دفتر: دماوند، گیلاوند، جنب اداره منابع طبیعی، داخل محوطه منابع طبیعی، نمایشگاه گل و گیاه دماوند رضایی | محمدرضا حاجی رضائی 09126074905
خانه / متفرقه / نهال گردو دماوند

نهال گردو دماوند

نهال گردو دماوند
قدرت رشد درخت: متوسط – قوی

تراکم شاخه: باز – متراکم

عادت رشد: گسترده

حداکثر عملکرد میوه: ۳ – ۳٫۵ تن در هکتار

وزن میوه : ۱۳٫۰۹

وزن مغز میوه :۶٫۲۲ درصد

مغز میوه :۴۷ %

شکل میوه: بیضی کشیده

رنگ مغز میوه:قهوه ای روشن

ضخامت پوست چوبی: متوسط

چسبندگی دو نیمه پوست چوبی: متوسط

سهولت جدا شدن مغز از پوسته چوبی: متوسط

ریزش گل ماده PFA: خیلی کم

وضعیت دیکو گامی: پروتاندر

مقاومت به بیماری انتراکتوز: مقاوم

مقاومت شاخه و میوه به بیماری بلایت: نسبا حساس

رقم گرده دهنده: گردو جمال Z63

فی ثبت گردیده و سابقا به نام Z30 بوده است.

درخت گردو، نهال گردو:

گردو میوهای گرد، با دو پوسته، یکی نرم و سبزرنگ که به تدریج خشک می‌شود و از بین می‌رود و دیگری سخت و چوبی است. مغز آن خوراکی است و روغن فراوان دارد. گردو، میوه مغزدار باارزشی است که انواع مختلفی دارد و دارای چوب باارزش،جوانه های گردو به ۷۰۰-۱۵۰۰ ساعت سرمای زیر ۷ درجه نیاز دارد.